top of page
pccl copy.png

PCCL (Üretim Çevrimi Komut Dili), robotik hücrelerde iş akış senaryolarını düzenleyen bir dildir. Afsa Robotik tarafından geliştirilmiştir. 

PCCL komutları, kullanımın kolay anlaşılması ve yalın olması için konuşma diline yakın olarak seçilmiştir. İşleyişi adımlama tekniğine dayanmaktadır. 

Tüm olaylara ve parça varlığına tek seferde bakmak ve onay vermek yerine, üretim çevrimi adım adım takip ve kontrol edilmektedir. 

Çevrim süresince, yapılacaklar ve gerekli kontroller, Poka-Yoke gerekleri,  parçanın robot tarafından hangi aşamada işleme tabi tutulacağı PCCL ile programlanmaktadır.

Özetle; Yükleme aşaması, robot kaynak aşaması, kaynak sırasında olması gereken ara adımlar, işlem sonunda boşaltma aşaması, adımlamalı bir dille programlanmakta ve her çevrimde bu adımların uygulanması izlenip ve kontrol edilerek ve proses garanti altına alınmaktadır. 

Sensor gibi ekipmanların bozulması sonucu, parçanın varlığına dair sürekli bildirim ile oluşan Poke-Yoke açıkları ortadan kaldırılmaktadır. 

Parça kutularını sistem sinyalizasyonuna dahil ederek, gerekli buton, sensor ve lambaların eklenmesi durumunda, PCCL ile operatörün zorunlu bir parça alma ve yükleme sırası dahilinde çalışması sağlanarak istenilen çalışma ergonomisi yaratılabilir.

PCCL (Üretim Çevrimi Komut Dili)

bottom of page